ҒЗЖ жобалары

     Ғылыми – зерттеу жұмысы (бұдан әрі - ҒЗЖ) - қолда бар білімді кеңейту және жаңа білім алу, ғылыми гипотезаларды тексеру, табиғатта және қоғамда көрінетін заңдылықтарды белгілеу, жобаларды ғылыми жинақтау, ғылыми негіздеу мақсатында ғылыми ізденіспен, зерттеулер, эксперименттер жүргізумен байланысты ғылыми сипаттағы жұмыс.

шрифт высокий, флажок, галочка Конкурстық құжаттаманы беру алгоритмі және қағидалары

шрифт высокий, флажок, галочка Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобаларды гранттық қаржыландыруға арналған конкурстық құжаттама

шрифт высокий, флажок, галочка Академияның өз қаражаты есебінен қаржыландырылатын жобалар

шрифт высокий, флажок, галочка Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің гранттары есебінен қаржыландырылатын жобалар

шрифт высокий, флажок, галочка Басқа гранттар есебінен қаржыландырылатын жобалар

© 1995 - 2024 Азаматтық Авиация Академиясы