Сертификаты

Сертификат АУЦ (каз)
Сертификат А320 (каз)
Сертификат Boeing (каз)
Сертификат Alsim (каз)
Сертификат АУЦ (рус)
Сертификат А320 (рус)
Сертификат Boeing (рус)
Сертификат Alsim (рус)
Сертификат УЦАБ ИКАО 1
Сертификат ИКАО 2
Сертификат IATA
Сертификат ICAO TRAINAIR PLUS

© 1995 - 2024 Азаматтық Авиация Академиясы