Академия деректемелері

Атауы: «Азаматтық авиация академиясы» АҚ

БСН (Бизнес сәйкестендіру нөмірі): 010840003460

KBe (Бенефициар коды): 16

Банк атауы: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ

BIK (Банктің сәйкестендіру коды): HSBKKZKX

«Азаматтық авиация академиясы» АҚ шоттары

 

IIC (Жеке Сәйкестендіру Коды):

  • - KZ286010131000114096 АҚШ доллары
  • - KZ556010131000114095 теңге
  • - KZ756018861000682931 теңге
  • - KZ936018861000820541 EUR

© 1995 - 2024 Азаматтық Авиация Академиясы