Оқу орталықтары

Азаматтық авиация академиясы авиация персоналын кәсіптік даярлаудың үлгілік бағдарламаларының талаптарына, сондай-ақ ИКАО қағидаларына сәйкес авиация мамандарын кәсіптік даярлауды, қайта даярлауды жүзеге асырады.

© 1995 - 2024 Азаматтық Авиация Академиясы