Түлектер қауымдастығы

АК түлектері қауымдастығының мақсаты-колледж бен оның түлектері арасындағы басты байланыстырушы буын болу, оларды колледждің стратегиялық мақсаттары мен міндеттерін жүзеге асыруға тарту.
Миссиясы:
Қазақстан Республикасының дамуы мен өркендеуі және өзара тиімді ұзақ мерзімді өзара қарым-қатынастарды дамыту үшін түлектердің шығармашылық және зияткерлік әлеуетін біріктіру.
Түлектер Қауымдастығы қызметінің негізгі мақсаттары:
* авиациялық колледж түлектерінің мансабын жоғарылату арқылы колледж беделін арттыру;
* қауымдастық арқылы түлектер арасындағы бірігу мен өзара әрекеттестікті дамыту;
* түлектердің колледжбен интеллектуалдық әлеуетін іске асыру, мәдени, шығармашылық және іскерлік байланыстарын қолдау;
* колледж түлектері мен білім алушылары арасында тиімді қарым-қатынасқа ықпал ететін түлектердің кәсіби қауымдастығын құру, сондай-ақ олардың кәсіби өсуіне ықпал ету;
* колледждің даму стратегиясына жататын оқу, ғылыми-зерттеу және әлеуметтік жобаларды іске асыру үшін түлектердің тәжірибесі мен мүмкіндіктерін пайдалану;
* колледждің үздік дәстүрлерін сақтауға және дамытуға жәрдемдесу;
 жетекші білім беру, зерттеу және ғылыми орталық ретінде колледждің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға ықпал ету;
* қауымдастық пен авиация колледжінің миссиясына қол жеткізу мақсатында қайырымдылық және фандрайзинг қызметіне жәрдемдесу.
* түлектердің колледжбен және өзара тұрақты байланысын қамтамасыз ету үшін АК түлектері туралы мәліметтер банкін құру;
* жастарды кәсіптік бағдарлау жұмысына қатысады, ақ түлектерін қабылдауды, бөлуді және жұмысқа орналастыруды ұйымдастыруға жәрдемдеседі, әлеуметтік әріптестікті дамытуды, жұмыс берушілердің, мемлекеттік және жергілікті билік органдарының, білім беру мекемелерінің, қоғамдық ұйымдардың колледжбен өзара мүдделерін келісуді және іске асыруды қамтамасыз етеді; 
* АК материалдық-техникалық базасын нығайтуға көмек көрсетеді.

© 1995 - 2024 Азаматтық Авиация Академиясы