Оқу жұмысы

2024-2025 оқу жылына ББ бағдарламасы

• 3W07161002 АТ құрастырушы слесарь

• 4S 07161004-А санатындағы әуе кемесіне техникалық қызмет көрсету техник-механигі

• 4S07160803 Техник - электрик каз

• 4S07161003 В3 санатындағы ӘК ТҚкөрсету техник механигі

• 4s07161003 техник-механик Кат В-3

• 4S10410102 Әуе тасымалын ұйымдастыру жөніндегі агенті

• 3W 07161001-Слесарь механик по ремонту авиационной техники

• 3W10410101 АпБ-24

• 4S07160802 техник по радиолокации и радионавигации и связи

• 4s07160803 техник-электрик

• 4s07161004 техник-механик кат А русс

• 4S10410102 Агент по организации авиационных перевозок

 

2023-2024 оқу жылына ББ бағдарламасы

• 2023-2024 ОҚУ ЖЫЛЫНА ОҚУ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

• БББ 07161000 Әуе кемесіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу

• БББ 10410100 Әуе тасымалдарын ұйымдастыру

• БББ 07160800 Жердегі авиациялық радиоэлектронды жабдықтарды техникалық пайдалану

• Оқу жұмыс жоспары АпБ-23

• Оқу жұмыс жоспары СМ-23

• Оқу жұмыс жоспары СС-23

• Оқу жұмыс жоспары ТМХ-239 кат А 9кл

• Оқу жұмыс жоспары ТМХ-239 кат В3 9кл

• Оқу жұмыс жоспары ТОП-239 9кл

• Оқу жұмыс жоспары тэл-239 9кл

Мақсаты: авиация саласының қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарының, салалық кәсіптік стандарттардың талаптарына сәйкес кәсіптік білім беру сапасын қамтамасыз ету.

Тапсырмалар:

1. Бейіндер бойынша білім беру бағдарламаларын іске асыру. Білім беру сапасын жетілдіру.

2. Сапалы білім беруді қамтамасыз ету, білім беру қызметінің нәтижелері үшін жауапкершілікті арттыру.

3. Тәжірибеге бағытталған білім беру бағдарламаларын құру бойынша оқу процесінің мазмұны мен ұйымдастырылуын жетілдіру.

4. Оқытушылардың педагогикалық және кәсіби шеберліктерін жетілдіру.

5. Модульдік-кредиттік оқыту технологиясын қолдана отырып, колледж білім алушыларын білім беру бағдарламалары бойынша даярлау

Жұмыс бағыттары:

* Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік білім беру стандарттарын іске асыру;

* Колледж студенттерінің жалпы және сапалы үлгерімін арттыру бойынша педагогикалық ұжымның жұмысын жандандыру;

* Жұмыс берушілердің, ата-аналар жұртшылығының, әлеуметтік әріптестердің кәсіптік білім берудің қазіргі заманғы мазмұнын қалыптастыруға қатысу деңгейін арттыру;

* Оқу процесін материалдық-техникалық және оқу-әдістемелік жарақтандыруды жетілдіру есебінен білім беру сапасын арттыру үшін жағдайлар жасау;

* Колледждің оң имиджін қалыптастыру.
Авиациялық колледж негізгі және жалпы орта білім базасында келесі мамандықтар мен біліктіліктер бойынша мамандар даярлауды жүзеге асырады:

Мамандық коды және атауы Біліктілік

10410100 – Әуе тасымалын ұйымдастыру

3W10410101 - Авиатасымалдарды брондау және сату жөніндегі Агент

4S10410102 - Авиациялық тасымалдауды ұйымдастыру жөніндегі Агент

07160800 – Жердегі авиациялық радиоэлектрондық жабдықты техникалық пайдалану

4S07160802 - Радионавигация және радиолокация және байланыс жөніндегі техник

4S07160803 - Техник-электрик

07161000 - Әуе кемесіне техникалық қызмет көрсету және жөндеу

 

3W07161001 - Слесарь – механик по ремонту авиационной техники

3W07161002 - Слесарь сборщик авиационной техники

4S07161003 - Техник – механик технического обслуживания воздушного судна категории В-3

4S07161004 - Техник – механик технического обслуживания воздушного судна категории А

Мамандықтар бойынша паспорттар "TALAP" КЕАҚ мамандықтары бойынша білім беру бағдарламаларының тізіліміне енгізілді. 

© 1995 - 2024 Азаматтық Авиация Академиясы