Емтихан кестесі

• Емтихан 2023-2024ж.

• Қорытынды емтихан 2023-2024ж.

• Демонстрациялық емтихан 2023-2024ж.

© 1995 - 2024 Азаматтық Авиация Академиясы