ӘТҰ бөлімшесі

№3 "әуе тасымалдарын ұйымдастыру" бөлімшесі азаматтық авиация үшін техникалық және кәсіптік білімі бар мамандар даярлауды жүзеге асырады. Оқыту мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша және ақылы негізде мемлекеттік және орыс тілдерінде жүргізіледі.

10410100 – "әуе тасымалдарын ұйымдастыру"мамандығы.

Біліктілігін:

3W10410101-авиатасымалдарды брондау және сату жөніндегі Агент;

4S10410102-авиациялық тасымалдарды ұйымдастыру жөніндегі Агент.

Бөлімнің негізгі мақсаты:

Жұмыс берушілердің талаптарына сәйкес терең теориялық және қолданбалы білімі мен құзыреттілігі бар жоғары кәсіби білікті мамандарды даярлау бойынша сапалы оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыру және жүзеге асыру.

Бөлімшенің міндеттері:

- дуальді оқытуды жүзеге асыру;

-білім беру үдерісіне құзыреттілікке және басқа да инновациялық технологияларға негізделген ақпараттық-коммуникациялық, жеке тұлғаға бағытталған, модульдік технологияларды енгізу;

- білім беру процесінің барлық кезеңдерінде оқыту сапасын бақылауды әдістемелік қамтамасыз етуді жетілдіру ; ;

-оқу үдерісін реттейтін нормативтік-әдістемелік құжаттарды үнемі жетілдіру;;

- колледж жастарын "Мәңгілік Ел" жалпыұлттық патриоттық идеясының рухани-адамгершілік құндылықтарын және салауатты өмір салты мәдениетін нығайтуға тарту;

- үлгерімі жоғары оқушыларды қолдаудың тиімді жүйесін құру.

№ 3 Бөлімше келесі бағыттар бойынша жұмыс істейді:

1) оқу және тәрбие жұмысын ұйымдастыру

2) оқу жоспарлары мен бағдарламаларының орындалуын қамтамасыз ету

3) оқу процесіне жаңа педагогикалық және ақпараттық технологияларды енгізу

4) оқу-материалдық базаны дамытуды және нығайтуды қамтамасыз етеді

5) оқытылатын пәндер саласында кәсіби шеберліктерін арттыру

6) кәсіптік бағдарлау жұмысын жүргізуге қатысу.

Мамандық бойынша оқу мерзімі:

9 сынып негізінде күндізгі оқу-2 жыл 10 ай;

Күндізгі Оқытудың 11 сынып негізінде-1 жыл 10 ай.


© 1995 - 2024 Азаматтық Авиация Академиясы