GPA АУЫСТЫРУ БАЛЫ

GPA ауыспалы балы

2013-14 оқу жылындағы Академияның Ғылыми кеңесінің шешімімен:

Курстан курсқа ауысу үшін келеідей ауысу балдары белгіленді:

Бакалавриатта:

1 курстан 2 курсқа – GPA 2,00

2 курстан 3 курсқа – GPA 2,3

3 курстан 4 курсқа – GPA 2,3

Магистратурада – GPA – 2,6