GPA калькулятор

GPA калькулятор

GPA орташа балын қалай есептейміз?

Ауыспалы GPA оқу жылындағы жеке оқу жоспарында тіркелген барлық пәндер бойынша есепке алынады.

Орташа балды есептеу ережесі (GPA)

GPA = кредиттердің жалпы санына бөлінген кредиттердің санынан алынған бағалардың келтірілген сандық баламасының сомасына келтіріледі.

Мысалы, оқу жылында сізге 3 пән тіркелген және сіз оларды келесі нәтиже бойынша оқып шықтыңыз.

 

Пән

Кредиттер саны

Әріптік жүйе бойынша бағалау

Сандық балама

Жоғарғы математика

3

A

4.0

Информатика

3

B

3.0

Физика

4

F

0.0

 Расчет

Пән Бағаның сандық баламасы Кредиттер саны =  
Жоғарғы математика 4 3 12  
Информатика 3 2 6  
Физика 0 4 0  
   

Кредиттердің жалпы саны

3+2+4=9

Келтірілген сомасы

12+6+0=18

GPA

18/9=2